Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 246/ Göztepe-İST

0216 467 07 23 info@amacanaokulu.com

İlkelerimiz

Okul öncesi dönem yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. Her yaş grubunun genel gelişim özellikleri ortaktır; ancak her çocuğun kendine özgü olduğu da unutulmamalıdır.

Okul öncesi eğitim bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Amaç Anaokulu olarak ilkelerimiz;

 • Eğitimde çocuğun ve ailenin etkin katılımını sağlamak esastır.
 • Çocuğa verilen eğitimin, onun gereksinimlerine uygun olmasını sağlamak.
 • Çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla demokratik eğitim anlayışına uygun eğitim ortamları hazırlamak.
 • Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra, okulun ve çevrenin olanakları da göz önünde bulundurmak.
 • Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önemi vermek.
 • Eğitim çocuğun bildiklerinden başlar ve deneyerek öğrenmesine olanak tanır.
 • Oyun çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir.
 • Eğitimimizde çocuğun, kendine saygı ve güven duyması sağlanır, öz denetim kazandırılır.
 • Çocukla iletişimde, kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmaz, baskı ve kısıtlamalara yer verilmez.
 • Eğitimimizde çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma davranışları geliştirilir.
 • Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi  desteklenir. Yardıma gereksinim duyduğunda yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanır.
 • Çocuğun kendisinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenir.
 • Çocukların hayal güçleri , yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilir.
 • Okulumuzda   çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilir.
 • Programlar hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınır.