Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 246/ Göztepe-İST

0216 467 07 23 info@amacanaokulu.com

Müzik

Orff eğitimi dil, müzik, dans ve ritmin bir arada kullanıldığı, işitsel algıyı ve işitsel algı farklılıklarını geliştirmeye, bu algı farklılıklarını bedensel anlatım ve hareket biçimleriyle bütünleştirmeye dayanan bir eğitimdir. Orff eğitimi konuşma, şarkı söyleme, ses oluşturma, hareket-dans ve vurmalı çalgıların kullanılması ile uygulanır. Bütün duyguların açık olduğu çok kanallı öğrenme yoludur.

Orff eğitiminin amacı çocuklara ritmik güvenlik vermek ve onların kaba motorik özelliklerini ritmik dil, hareket, enstrümantal müzik yoluyla düzeltmektir. Bu sebeple müzik ve hareket eğitimi gereklidir. Orff eğitiminde çocuğa beden bilinci verilirken bir yandan da mekan bilinciyle bireyselliği bozmadan eş ve grup oluşturma bilinci desteklenir. Çocuklarımızın özgür bir iletişim ortamında isteyerek ve kendiliğinden öğrenmeleri sağlanır. Söz konusu sadece müzik eğitimi değil insan yetiştirmektir.