Çocukların Gelişim Özellikleri

 

Psikomotor   Gelişim 

 • Denge tahtasında ileriye-geriye doğru yürür.

 • Başlama ve durma komutlarına uyarak tempolu yürür.

 • Kendi başına ip atlar.

 • Kendi bedeni etrafında döner.

 • Ayak değiştirerek merdiven iner ve çıkar.

 • Atma ve tutma davranışlarını gerektiren etkinliklere katılır.

 • Yardımla sekerek yürür.

 • Ritmik hareketleri yapar.

 • Topu yakalayabilmek için ellerinden çok kollarını kullanır.

 • Orta boy topu yerde birden fazla sıçratır.

 • Parmak ucunda koşar.

 • Topukları üzerinde koşar.

 • Yaklaşık 30 cm yükseklikten atlar.

 • Ritmik olarak seker.

 • Tek ayak üzerinde 8-10 saniye durur.

 • Düşmeden 10 kez öne doğru çift ayak sıçrar.

 • Kâğıt üzerine çizilmiş basit şekilleri keser.

 • Hamur gibi yumuşak materyalleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapar ve bunlardan bir kompozisyon oluşturur.

 • Modele bakarak daire, kare, dikdörtgen ve üçgen çizer.

 • Yatay, dikey, eğri ve eğik çizgileri ve bunların kombinasyonlarını çizer.

 • İşaret parmağı ile diğer elinin parmaklarını sayar.

 • Üç metre uzaktaki hedefe top atar.

 • Baskı ve yapıştırma işlemlerini düzgün olarak yapar.

 • Yetişkin gibi kalem tutar.

 • 1-5 arası rakamları kopya eder.

 • İsmini kopya eder.

 • Eksiklerle çizilmiş insan resmini tamamlar.

 • Ev, araba, insan, ağaç gibi tanıdık resimleri çizer ve bunlardan bir kompozisyon oluşturur.

Özbakım Becerileri 

 • Elini, yüzünü yıkar, kurular.

 • Kendi kendine giyinir-soyunur.

 • Giysilerindeki düğmeleri çözer-ilikler.

 • Yemek yerken uygun araç-gereci kullanır.

 • Dişlerini fırçalar.

 • Saçlarını tarar.

 • Bıçakla yumuşak nesneleri keser.

 • Bıçakla ekmeğine yumuşak nesneleri sürer.

 • Ayakkabılarını bağlar.

 • Tabağına servis tabağından yiyecek alır.

 • Duruma ve hava şartlarına uygun giyecekleri seçer.

 • Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar.

Sosyal-Duygusal Gelişim 

 • Toplum içinde kendisinden beklenen uygun davranışları gösterir.

 • Kızgınlık, mutluluk, sevgi gibi duygularını belli eder.

 • Başkalarının duygularını anlar.

 • Kurallı oyunların kurallarına uyar.

 • Başkalarına oyunun veya etkinliğin kurallarını açıklar.

 • Sorumluluk alma ve kurallara uyma davranışlarını gösterir.

 • Kendine güven duyar.

 • Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar.

 • Yapı-İnşa oyunları plânlar ve oynar.

 • Grup kurallarına uyar.

 • Kendi arkadaşlarını kendisi seçer.

 • Zaman, yer ve ayrıntılarla ilgili bilgi verildiğinde gerçeğe yakın dramatik oyunlar oynar.

 • Sorulduğunda ailesi ile ilgili bilgi verir.

 • Sorulduğunda adresini ve telefon numarasını söyler.

 • İş birliğine dayanan oyunlara katılır.

 • Kendisini ifade etmede özgün yollar kullanır.

 • Duygusal durumunu ifade etmede dramatik oyunu ve çeşitli araçları kullanır.

 • İstediklerine ulaşmada sosyal olarak kabul edilebilir davranışlar gösterir.

 • Kendi cinsiyetinden memnuniyet duyar.

Bilişsel Gelişim

 • Bedeninin parçalarını kendi üzerinde adlandırır ve resimle eşleştirir.

 • Artık materyalleri kullanarak özgün bir ürün oluşturur.

 • 10-25  parçalı yap-bozu yapar.

 • Aynı dokuya sahip 6-10 nesneyi eşleştirir.

 • Aynı dokuya sahip 6-10 nesneyi gruplar.

 • İki üçgeni birleştirerek kare yapar.

 • 20'ye kadar atlamadan sayar.

 • 1-10 arasında verilen nesne grupları ile rakamları eşleştirir.

 • Nesneleri kullanarak toplama ve çıkarma yapar (1’den 10’a kadar).

 • Yaşadığı şehrin ve sokağın adını söyler.

 • Dün, bugün ve yarın ile ilgili konuşur.

 • Daha önce  dinlediği öyküleri içeriğine uygun olarak anlatır.

 • Nesneleri bir özelliğine göre (renk,şekil,boyut gibi) gruplandırır.

 • Sorulan sorulara  kendine özgü cevaplar verir.

 • Nesnelerin bir sıra içindeki konumunu (birinci, ikinci, üçüncü gibi) isimlendirir.

 • Haftanın günlerini sırasıyla söyler.

 • Kısa bir süre gösterilip gizlenen resimdeki nesneleri hatırlar.

 • Sağını- solunu gösterir.

 • Gösterilen  iki  resimden birinde var olan farklılıkları gösterir.

 • Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

 • Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir.

 • Belli bir olaydan sonra ne olacağını tahmin eder.

 • Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları  gösterir.

 • Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı neye göre yaptığını açıklar.

 • Basit neden- sonuç ilişkilerini açıklar.

 • "En az, en çok, birkaç"ın anlamını bilir ve uygun davranışı gösterir.

Dil Gelişimi

 • Günlük deneyimlerini anlatır.

 • Birbirini izleyen üç emir tümcesinde istenileni sırası ile yerine getirir.

 • Tekil ve çoğul ifadeleri birbirine dönüştürerek kullanır.

 • Bazı sözcüklerin eş ve karşıt anlamlarını bilir.

 • “Ne zaman, neden, nasıl” gibi soru sözcüklerini içeren soruları cevaplar.

 • “Çünkü, daha sonra” gibi bağlaçlar kullanarak konuşur.

 • Olayları oluş sırasına göre anlatır.

 • Yer bildiren sözcükleri yerinde ve doğru olarak kullanır.

 • İsteklerini  uygun tümcelerle ifade eder.

 • Birleşik tümceler kullanır.

 • Basit şakalar yapar.

 • Tümcelerinde genellikle özneye uygun fiil kullanır.

 • Kullandığı tümce yapıları yetişkininkine yakın olur.

 • Soyut ifadeleri anlar.