Çocukların Gelişim Özellikleri

 

Psikomotor Gelişim 

 • Çizgi üzerinde yürür.

 • Daire etrafında döner.

 • Çift ayakla uzağa atlar.

 • Çift ayakla sıçrar.

 • Geri geri çift ayak sıçrar.

 • Tek ayak üzerinde sıçrar.

 • Tek ayak üzerinde 5-7 saniye durur.

 • Ayak değiştirerek iner-çıkar.

 • Yuvarlanmakta olan topa tekme atar.

 • Atılan topu yakalar.

 • Yerden zıplayan topu yakalar

 • Topu kendisi sıçratıp yakalar.

 • Bir metre yukarı atılan topu yakalar.

 • Hareket halindeki büyük bir topu ayağı ile durdurur.

 • 20 cm. yükseklikten atlar.

 • Kendine doğru zıplatılan topu yakalar.

 • Parmak ucunda yürür.

 • Topuk ve ayak ucuyla yürür.

 • Topuk ve ayak ucuyla geri geri yürür.

 • Dokuz blokla kule yapar.

 • Plastik çivi tahtasına çivi takar - söker.

 • Daire şeklini çizer.

 • Kare şeklini çizer.

 • Üçgen şeklini çizer.

 • Makasla basit şekilleri keser.

 • Oyun hamuru gibi yumuşak materyalleri kullanarak değişik şekiller oluşturur.

 • Çeşitli şekiller çizer ve boyar.

 • İpe boncuk, makarna vb. dizer.

 • Çeşitli malzemelerle baskı yapar.

 • Bir kaptan başka bir kaba sıvıları boşaltır.

 • Ritme uygun dans eder.

Özbakım Becerileri

 • Düğmesiz ve bağsız giysileri yardımsız giyinir.

 • Yardımla saçını tarar.

 • Giysisindeki büyük düğmeleri ilikler-çözer.

 • Giysilerinin  önünü-arkasını ayırt eder.

 • Ellerini yıkar.

 • Dişlerini fırçalar.

 • Sözel ipuçları ile tabakları, peçeteleri, çatal ve kaşıkları doğru yerleştirerek sofra kurmaya yardım eder.

 • Boyuna uygun bir askıya ceketini veya hırkasını asar.

 • Masada kirlettiği kendine ait yeri temizler.

 • Gece gereksinim duyduğunda uyanır ve tuvalete gider.

 • Burnunu mendille siler.

 • Ev işlerine yardım eder.

 • Kendisine ait eşyaları toplar.

Sosyal-Duygusal Gelişim 

 • Toplum içinde kendisinden beklenen uygun davranışları gösterir.

 • Yetişkinlerin konuşmalarına katılır.

 • Aldığı sorumlulukları yerine getirir.

 • Nezaket kurallarını uygular.

 • Kendisinden küçüklere sevgi ve ilgi gösterir.

 • Oyuncaklarını paylaşır.

 • Yetişkinlerin yönettiği grup oyunlarına katılır.

 • Diğer çocuklarla çeşitli oyunlar oynar.

 • Basit kurallı oyunlar oynar.

 • Sırasını bekler.

 • Haklarını korur.

 • Övgüden hoşlanır, yaptığı işin beğenilmesini ister.

 • Kendisi ile ilgili sorulara uygun cevaplar verir.

 • Duygularını ifade eder.

 • Bir sorunu olduğu zaman yardım ister.

 • Sofra kurallarına uyar.

 • Adını, soyadını ve yaşını bilir.

Bilişsel Gelişim 

 • Büyük-küçük, az- çok, açık-kapalı, uzun-kısayı resimde ayırt eder.

 • 4-8 parçalı yap-bozu yapar.

 • Sayı ile nesne arasında ilişki kurar (1'den 10'a kadar).

 • 1'den 10'a kadar sayar.

 • Yetişkinin istediği sayıdaki nesneyi verir (1'den 10'a kadar),

 • İki yarım daireyi birleştirip daire yapar.

 • Nesnelerin neden yapıldığını söyler.

 • “Neden evimiz, kitabımız, saatimiz, gözlerimiz vardır” gibi  soruları cevaplandırır.

 • Tamamlanmamış insan resmine kol ve bacak çizer.

 • Resmi gösterilen mesleklerin adını söyler.

 • Meslekler ile kullandıkları araç-gereçler arasında ilişki kurar.

 • Kısa bir süre gösterilip gizlenen tek nesne resimlerinin neye ait olduğunu hatırlayarak söyler.

 • Artık materyalleri kullanarak özgün bir ürün yaratır.

 • Ana ve ara renkleri eşleştirir.

 • Ana ve ara renklerle ilişki kurar.

 • Ana ve ara renkleri gruplar.

 • Ana ve ara renkleri sıralar.

 • Verilen nesneleri açıktan koyuya, koyudan açığa doğru sıralar.

 • Bir olayı oluş sırasına göre  anlatır.

 • Gösterilen resimlerle ilgili öykü oluşturur.

 • Objeleri temel özelliklerine göre gruplar (hayvanlar, sebzeler, çiçekler)

 • Resme bakarak nesneyi tanımlar.

 • Dil, boyun, kol, diz, parmak gibi beden parçalarını gösterir.

 • Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Dil Gelişimi

 • Konuşmalarında bağlaç kullanır.

 • Kendi kendine bir şarkı, şiir, tekerleme söyler.

 • Yaptığı günlük işlerle ilgili olarak, sorulan sorulara cevap verir.

 • Konuşmalarında sıfat kullanır.

 • Konuşmalarında ifadelerin olumsuz biçimlerini de kullanır.

 • “Neden, nasıl, kim?” gibi soru sözcüklerini kullanarak tümceler kurar.

 • Konuşmalarında kişi zamirlerini kullanır.

 • Konuşmalarında yer bildiren ifadeleri doğru olarak kullanır (Önünde, arkasında gibi).

 • Konuşmalarında tümcenin temel öğelerini kullanır.

 • Konuşmalarında işaret zamirini kullanır.

 • Duygularını adlandırır.

 • Dün, bugün, yarına ilişkin zaman bildiren sözcükleri  doğru olarak kullanır.