Yıllık bültenlerimiz; bir yıl içerisinde kazandırılması düşünülen hedefler ve davranışları, ele alınacak kavramları, gezi-gözlem etkinliklerini, özel gün ve haftalara ilişkin etkinlikleri ve etkinliklere ailenin katılımının nasıl olacağını içerir. Ayrıca yıllık planda, belirlenen etkinliklerin nasıl uygulanacağı ile ilgili eğitim durumları ve değerlendirmenin farklı boyutlarda nasıl yapılacağının ana hatları da yer alır.

 

  • Bir hedefin yıllık plana alınma sıklığına, çocukların gelişim özellikleri, ilgileri ve eğitim gereksinimleri göz önünde tutularak karar verilir.

  • Hedef ve hedef davranışların kazanılmasında araç olarak kullanılan konular belirlenirken, çocuğu düşünmeye ve araştırmaya yöneltmesine, çevresel ve bireysel gereksinimlerini karşılayabilmesine ve kullanılacak materyalin  kolay erişilebilir olmasına dikkat edilir.

  • Yıllık bültende aile katılım çalışmalarına, materyal hazırlamadan, etkinlik hazırlamaya kadar her aşamada yer verilir