Aylık Eğitim bültenlerimiz; bir gün içinde kazandırılması istenen hedef ve hedef davranışları, eğitim durumlarını  ve değerlendirme bölümlerini içermektedir.

 

Hedefler

 • Hedefler seçilirken, seçilen hedefin birden fazla gelişim alanına hizmet etmesine dikkat edilmelidir.

 • Belli bir hedefin bir günde gerçekleştirilmesi beklenmemelidir.

 • Hedefler ve kazanılması beklenen davranışlar tekrarlanırken, farklı yöntem ve teknikler kullanılmalıdır.

Kazanılması Beklenen Davranışlar 

 • Günlük plan için programdan hedef seçilirken yeni davranışlar eklenmek istendiğinde bu davranışların hedeflere uygun olmasına dikkat edilmelidir.

 • Günlük plan için eğitim programından hedef ve hedef davranışlar seçilirken, bir hedefin davranışlarının tümünün bir gün içinde ele alınması zorunlu değildir.

Eğitim Durumu 

 • Planlanan eğitim durumları, seçilen hedef ve davranışları kazandıracak nitelikte olmalıdır.

 • Eğitim durumlarında farklı yöntem, teknik ve materyallere yer verilmelidir.

 • Etkinlikler; çocukların gelişim düzeylerine uygun, onları araştırmaya yöneltici, ilgi çekici, yaratıcılığı destekleyici ve eğlendirici olmalıdır.

 • Eğitim durumları düzenlenirken etkinliklerin bütünleştirilmesine ve birden fazla etkinliğin bir arada ele alınmasına özen gösterilmelidir. Bir etkinlikten diğerine geçerken etkinlikler arasında bağlantılar kurulmasına da dikkat edilmelidir.

 • Etkinlikler açıklanırken, kullanılacak araç-gereç ve materyallerin ayrıca belirtilmesi gerekmemektedir. Bunlar yeri geldikçe etkinlikler içinde belirtilmelidir.

Değerlendirme

 

Bu bölümde o gün uygulanan eğitim durumu ile belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı belirtilmeli ve sonraki planlamalar için gerekli ipuçları kaydedilerek kullanılmalıdır. 
 • Öğretmen bu saptamayı yaparken;
 • Sınıftaki çocukların bireysel ve grup olarak etkinliklere katılma durumunu,
 • Etkinliklerin düzeyinin gruptaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygunluğunu,
 • Materyallerin hedeflenen davranışları kazandırmadaki uygunluk ve yeterliliğini,
 • Etkinlikler için belirlenen sürenin yeterliliğini,
 • Günlük planı aksatan özel durumların neler olduğunu,
 • tek tek belirtmelidir.
 • Değerlendirmelerinin sonuçlarını kısa notlar şeklinde açıklamalıdır.